Berings breve og dokumenter

Bog

Her kan du læse et udvalg af Vitus Berings breve og andre dokumenter vedrørende hans Anden Kamtjatka-ekspedition, fra planlægningens start i 1730 til afrejsen fra Skt. Petersborg i 1733, Berings død i 1741 og den officielle afslutning af ekspeditionen i 1743. Over hvert dokument kan du læse om de omstændigheder, det er skrevet under. Der kommer hele tiden flere dokumenter til, efterhånden som de bliver klargjort til publikation

De oversatte dokumenter følger efter hinanden i kronologisk orden. Hvert brev har et nummer på otte cifre, der viser dets datering som ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 17340414 (= 14. april 1734). Hvis  dag og evt. også måned er ubekendt, erstattes de to eller fire sidste cifre med X, f.eks. 173404XX (= en gang i april 1734); 1734XXXX (= en gang i 1734). Der vil i sådanne tilfælde ofte være en fodnote med nærmere diskussion af dateringen. Hvis der er flere dokumenter fra samme dato, sættes et bogstav efter nummeret, f.eks. 17340414A og 17340414B.

Hver dokument-publikation består af:

  • Dokumentets otte-cifrede nummer
  • En overskrift med kort beskrivelse af indholdet
  • En introduktion der sætter dokumentet i perspektiv inden for ekspeditionen og oplyser hvor originaldokumentet opbevares. Hvis dokumentet er offentliggjort på originalsproget, gives der også en henvisning hertil. I de fleste tilfælde har vi selv publiceret dokumentet på russisk. Vi henviser til egne publikationer med forkortelserne VKE 1 (= Vtoraja Kamtjatskaja Ekspeditsija. Dokumenty 1730-1733. Moskva 2001), VKE 2 (= Vtoraja Kamtjatskaja Ekspedicija. Dokumenty 1734-1736. Skt. Petersborg 2009), VKE 3 (= Vtoraja Kamtjatskaja Ekspedicija. Dokumenty 1737-1738. Skt. Petersborg 2013), VKE 4 (= Vtoraja Kamtjatskaja Ekspedicija. Dokumenty 1739-1740. Skt. Petersborg 2015), VKE 5 (= Vtoraja Kamtjatskaja Ekspedicija. Dokumenty 1741-1742. Skt. Petersborg 2018).
  • Det oversatte dokument
  • Kommentarer til enkelte ord eller passager i dokumentet

December 1730a 
(dok. nr. 
173012xxA)

Berings forslag til Senatet om foranstaltninger til forbedring af forholdene i Østsibirien og på Kamtjatka ud fra erfaringerne fra den Første Kamtjatka­-ekspedition.

December 1730b 
(dok. nr. 173012xxB)

Berings første forslag om iværksættelse af
den Anden Kamtjatka-ekspedition og om dens opgaver
.

December 1730c 
(dok. nr. 173012xxC)

Berings første forslag om bemanding, materiel og udrejserute vedrørende den Anden Kamtjatka-ekspedition.

Første halvdel af 1731 (dok. nr. 1731xxxx)

Brev fra Bering til mosteren i Horsens med beretning om Første Kamtjatka-ekspedition og anmodning om aktuelle oplysninger vedr. borgmester, byråd og familie.

15. december 1731(dok. nr. 17311215) 

Berings bønskrift til kejserinde Anna Ioannovna
om rejsegodtgørelse, forfremmelse og lønstigning eller 59 bondegårde.

17. april 1732 (dok. nr. 17320417)

Anna Ioannovnas befaling til Senatet om udrustning og afsendelse af Anden Kamtjatka-ekspedition.

2. maj 1732
(dok. nr.
17320502a)

Senatsbeslutning om udsendelse af dekreter
til forbedringer i Østsibiriens og Kamtjatkas infrastruktur
og til iværksættelse af Anden Kamtjatka-ekspedition
(efter forslag fra Bering)
.

15. maj 1732 (dok. nr. 17320515a)

Senatets dekret til Bering om at han skal udsendes på den Anden Kamtjatka-ekspedition, og at han skal gennemføre de forbedringer af forholdene i Okhotsk og på Kamtjatka,
der tidligere var pålagt Skornjakov-Pisarev.

15. maj 1732 (dok. nr. 17320515b)

 

Senatsdekret, som orienterer Udenrigskollegiet om de forholdsordrer Bering har fået i tilfælde af møde med udenlandske skibe og ved kontakt med den indfødte befolkning i Amerika, i Japan og på mellemliggende øer.
Kollegiet anmodes om at orientere Bering om eksisterende aftaler med Kina.

12. juni 1732 (dok. nr. 17320612)

Senatsbeslutning om at udsende
en professor og to studenter fra Videnskabernes Akademi
samt geodæter og probermestre på den Anden Kamtjatka-ekspedition.

17. december 1732 (dok. nr. 17321217)


Senatsbeslutning om hvilke opgaver der påhviler flådens og akademiets detachementer under den Anden Kamtjatka-ekspedition.

 1. februar 1733 (dok.nr. 17330201)

Berings indberetning til Admiralitetskollegiet
med anmodning om udbetaling af løn til ekspeditionens pastor.
 

 2. februar 1733(dok. nr. 17330202)

Admiralitetskollegiets beslutning om at indrullere
den af Bering udpegede pastor i Anden Kamtjatka-ekspedition
.

 4. juni 1733 (dok. nr. 17330604)

Berings indberetning til Senatet med anmodning
om dobbelt løn til pastor Millies.
 

15. februar 1734 (dok. nr. 17340215A)

Brev fra Bering til vicekansler Osterman med klage over sendrægtig regnskabsrevision for Første Kamtjatka-ekspedition og anmodning om hjælp til refusion af egne udlæg og til fremtidig bogføring.

15. februar 1734 (dok. nr. 17340215B)

Ekstrakt fra Bering til Ministerkabinettet om ekspeditionens ankomst til Tobolsk og dens aktiviteter her, såsom udbetaling af løn, udsendelse af geodæter til opmåling af floder, fremstilling og transport af proviant og materiel.

11. november 1734 (dok. nr. 17341111)

Vidnesbyrd fra deltagere i Anden Kamtjatka-ekspedition om at pastor Millies er gået fra forstanden undervejs til Jakutsk

12. november 1734 (dok. nr. 17341112A)

Søløjtnant Plautins angivelse af Skornjakov-Pisarev til kejserinden efter et skænderi under en middag hos løjtnant Schkader om hvem der er forfatter til »geometrien«. 

12. november 1734 (dok. nr. 17341112B) 

Skornjakov-Pisarevs angivelse af Plautin til kejserinden
efter et skænderi under en middag hos løjtnant Schkader
om hvem der er forfatter til »geometrien«.

15. april 1735 (dok. nr. 17350415)

 

Skrivelse fra den sindslidende pastor Millies til Anden Kamtjatka-ekspeditions kontor
med klager over forfølgelse, trolddomskunster og indespærring,
og beskyldning mod Bering for majestætsforbrydelse

 

27. juni 1735 (dok. nr. 17350627)

Søløjtnant Plautins angivelse af Bering til Admiralitetskollegiet,
med beskyldning om at hans hustru, Anna Bering, har bortført to jakutiske kvinder, og at Bering selv blander sig i sager uden for sin myndighed såsom at arrestere løjtnant Schkader og prioren ved Vor Frelsers Kloster, og at han endvidere uddeler fugtskadet mel og gryn til mandskabet, tager imod bestikkelse og ikke ønsker at rejse videre fra Jakutsk.

13. januar 1737 (dok. nr. 17370113)

Brev fra pastor Millies i Riga til professor i teologi G.A. Francke i Halle,
om pastorens afrejse fra Skt. Petersborg og hans ønsker for fremtiden.

April 1737 (dok. nr. 17370400)

Berings svar til det Regerende Senat angående søløjtnant Plautins beskyldninger mod ham, fremsat i en indberetning af 27. juni 1735 til Admiralitetskollegiet.

26. april 1737 (dok. nr. 17370426)

Brev fra pastor Millies til professor i teologi G.A. Francke i Halle, med meddelelse om hans hjemkomst fra Riga til Perleberg  

14. september 1737 (dok. nr. 17370914)

Privat brev fra Bering til løjtnant Waxell

7. november 1937 (dok. nr. 17371107)


Rapport fra Bering til Admiralitetskollegiet om professor Gmelins undersøgelse af malmfund, i hvilke der ikke er konstateret ædle metaller, og om fund af rabarber.

1. september 1738 (dok. nr. 17380901)

Rapport fra Spangberg til Bering om skibene ”Ærkeenglen Michael”s, ”Håbet”s og ”Skt. Gabriel”s sejlads mod Japans kyster sommeren 1738 og deres tilbagekomst for overvintning i Bolsjeretsk

21. januar 1740 (dok. nr. 17400121)

Rapport fra Spangberg til Bering om den vellykkede sejlads til Japan i sommeren 1739

26. november 1740 (dok. nr. 17401126)

Berings brev til Louis De l’Isle de la Croyère med anmodning om at professoren sender en landmåler til at kopiere marine-detachementernes journaler

27. november 1740 (dok. nr. 17401127)

Berings brev til Louis De l’Isle de la Croyère med løfte om udlæg til professoren og hans mandskab for den udeblevne løn for 1741

22. april
1741 (dok. nr. 17410422)

Rapport fra Bering til Senatet om søgningen efter en passende havn på Kamtjatka, om beskrivelsen af Avatjabugten, om Berings mandskabs ankomst dertil og om grundlæggelsen af Petropavlovskhavnen

25. april
1741 (dok. nr. 17410425)

Indberetning fra Bering til Senatet om Kamtjatkas ulykkelige situation, om nødvendigheden i at få tilsendt en god kommandant, udbrede kristendommen og åbne skoler

29. maj
1741 (dok. nr. 17410529)

Rapport fra Bering til Admiralitetskollegiet om at Skt. Pjotr og Skt. Pavel er rede til at sejle til Amerika