Kontakt

Du er velkommen til at sende en e-mail med kommentarer eller forslag til oversætterne:

Peter Ulf Møller

Natasha Lind

Ophavsret

De danske oversættelser er beskyttet efter Lov om Ophavsret. © Peter Ulf Møller og Natasha Lind.

Medier og andre organisationer er velkomne til at citere fra siden. Citaterne skal være korte og i overensstemmelse med god citatskik. Herunder skal www.beringpaadansk.ku.dk tydeligt være angivet som kilde, og citatet skal være korrekt gengivet, så indholdet ikke forvanskes. Det er tilladt at printe enkelte eksemplarer af materialet på siden til privat - ikke erhvervsmæssig - brug.