Om projektet 

Bering var udlandsdansker. Han stod tidligt til søs og lod sig et par og tyve år gammel kontraktansætte som officer i den russiske krigsflåde. Hans tjeneste her kom til at vare resten af livet. I 1741 forliste han på tilbagevejen fra Alaska og omkom på Bering-øen fjernt fra Danmark. Efter sin død sejlede han videre i historieskrivningen, ofte i oprørt vand mellem sine to fædrelandes nationale selvfølelse.  Sprogligt kommer han nu nogle grader tættere på danskerne gennem oversættelsesprojektet ”Bering på dansk”, under det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Oversættelserne er udført af Peter Ulf Møller og Natasha Lind, der siden 1996 har forsket i dokumenterne fra Berings ekspeditioner, med støtte fra Carlsbergfondet. De udgør nu en særlig Bering-arbejdsgruppe på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Dens hovedopgave er at udgive et bredt udvalg af dokumenter fra Berings Anden Kamtjatka-ekspedition på originalsproget, dvs. overvejende russisk, samt at formidle disse dokumenter til danske læsere. Hjemmesiden er oprettet med støtte fra fakultetets formidlingspulje.